Κατάλογος Ομιλητών (αλφαβητικός)

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

Pr.ANGELERGUES Réné

12-3-1993

AISENSTEIN Marilia

10-4-1998

AUDRAS DE LA BASTIE

31-3-1995

BAILLON Guy

13-2-1993

BALESTRIÈRE Lina

14-3-2003

BAYLE Gérard

17-3-1995, 27-2-2004, 23-2-07

BEETSCHEN André

22-10-2004, 30-3-07

BUIN Yves

11-3-1994 (η διάλεξη αναβλήθηκε)

CHAIGNEAU Hélène

07-5-1993

Pr. CHABERT Catherine

04-10-2002, 14-4-2006

COURNUT Monique-Janin

14-5-1994, 17-3-2006

COURNUT Jean

13-5-1994

CYRULNIK Boris

20-1-2001

DELION Pierre

18-2-1994, 21-01-1995

DIATKINE Gilbert

05-10-2001

DONNET Jean-Luc

08-10-1999

GUYOMARD Patrick

16-3-2001

Pr. GUYOTAT Jean

31-3-1995

HASSOUN Jacques

1994

KAHN Lawrence

24-11-2000

LACOSTE Patrick

11-4-1997

MILLER Patrick

21-5-1999

McDOUGAL Joyce

27-11-1998

NEYRAUT Michel

01-3-1996, 21-5-2004

OURY Jean

26-4-1996

PARSONS Michael

11-4-2003

PRUDENT Aleth

17-3-1995

QUARTIER Florence

26-1-2006, 26-1-2007

ROLLAND Jean-Claude

23-4-1999

SYLVESTRE Cathie

28-3-2003

SZWECK Gérard

25-2-2000,

TISSERON Serge

27-2-1998

TORT Michel

21-4-2000

VINCENT Michel

17-10-2003

ZALTZMAN Nathalie

14-4-1995, 15-3-1996, 21-2-2003

ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΜΙΛΗΤΕΣ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ

ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Θάλεια

12-3-1999

ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ Κορνήλιος

23-2-1993

ΚΟΥΡΙΑΣ Γιώργος

15-5-1994(ομιλητής), 14-4-1995 (συζητητής)

ΚΟΥΡΙΑ Έρη

16-5-1994

ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Σπύρος

15-5-1994

Καθ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ Δημήτρης

12-3-1993(συζητητής), 4-12-1993 (ομιλητής), 21-1-2000 (ομιλητής)

ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ Άννα

27-3-1998, 08-4-2005

ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ Γεράσιμος

13-2-1993 (ομιλητής), 14-4-1995 (συζητητής)

ΤΖΑΒΑΡΑ Ελένη

3-12-1993

Καθ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ Θανάσης

13-2-1993 (συζητητής), 25-11-1994 (ομιλητής), 21-1-2000 (ομιλητής)