Αναμνηστικό

Εισαγωγικό σημείωμα για το σεμινάριο (1993)


Η προσπάθεια έναρξης ενός κύκλου σεμιναρίων επιμόρφωσης και ανταλλαγής απόψεων πάνω στις σύγχρονες θεωρητικές αναζητήσεις και πρακτικές στο χώρο της ψυχικής υγείας εγγράφεται σε μια προηγούμενη ιστορία εκδηλώσεων. Τον Μάιο του 1991, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, οργανώνεται η εκδήλωση Εικόνα και Ψυχιατρική (εκθέσεις φωτογραφίας, προβολή ταινιών, στρογγυλή τράπεζα, έκδοση ενός βιβλίου). Τον Μάιο του 1992 σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή του ΨΝΘ οργανώνεται η ημερίδα "Ψυχώσεις-Ιδρύματα-θεσμοί" με βασική προσκεκλημένη την Δρ. Hélène Chaigneau, (προγραμματίζεται η έκδοση των πρακτικών). Οι δύο παραπάνω εκδηλώσεις στηρίχτηκαν στην ιδέα παρουσίασης κάποιων τρόπων προσέγγισης ή προβληματισμών γύρω από ψυχιατρικά θέματα που γενικά απουσιάζουν από την επίσημη ή καθημερινή ψυχιατρική μας πραγματικότητα. Η πραγματοποίηση τους οφείλεται στη στενή, φιλική συνεργασία ενός μικρού κύκλου ανθρώπων, τους οποίους δένει κυρίως μια κοινή πορεία και αναζήτηση. Η διεύρυνση του κύκλου συνεργατών και η προσφερόμενη βοήθεια του Γαλλικού Ινστιτούτου επιτρέπουν ένα πιο φιλόδοξο προγραμματισμό για το 1993. Ο γενικός τίτλος του σεμιναρίου εκφράζει ένα πλαίσιο και μια κεντρική ιδέα. Η ψυχαναλυτική θεωρία συνεχίζει κατά τη γνώμη μας να αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη από τις διαθέσιμες μέχρι σήμερα θεωρίες για την κατανόηση της ψυχονοητικής λειτουργίας του ψυχικά ασθενούς. Συγχρόνως όμως το θέμα της "εφαρμογής" της θέτει πολλά προβλήματα και ερωτηματικά ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Παρόμοια ερωτήματα θέτουν και οι ψυχιατρικές πρακτικές που σε τελευταία ανάλυση αποτελούν συχνά και το κυρίως πεδίο εφαρμογής των θεωριών. Πρακτικές οι οποίες συμβαδίζουν ανάλογα με τη ζωντανή σκέψη ή με την απουσία της. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση της ζωντανής σκέψης, δηλαδή της σκέψης που αναζητά την ευχαρίστηση, εντάσσεται και ο κύκλος αυτών των σεμιναρίων. Η δομή των εκδηλώσεων προτείνεται ως εξής. Μια κεντρική εκδήλωση με προσκεκλημένο κεντρικό ομιλητή το βράδυ της Παρασκευής και μία κλινική συζήτηση το πρωί του Σαββάτου. Ο χώρος θα προσφερθεί από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Προγραμματίζονται τέσσερις εκδηλώσεις μέχρι τον Ιούνιο. Για την οργανωτική επιτροπή Γρηγόρης Αμπατζόγλου Χρήστος Αποστολακέας


Προγράμματα παλαιοτέρων ετών

1993


1. Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 1993, ώρα 20.00 - 23.00 Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 1993, ώρα 10.00 -13.00
"Η έννοια της κρίσης και το θέμα της υποδοχής
της στη σύγχρονη Ψυχιατρική"
Ομιλητής : ο Dr. Guy Bâillon
Συνομιλητές : Θ.Τζαβάρας και Γ. Στεφανάτος

23 Φεβρουαρίου 1993, ώρα 20.30 Ομιλία του κ. Κορνηλίου Καστοριάδη
με θέμα : "Η Συμβολή της Ψυχανάλυσης στην κατανόηση της γέννεσης της κοινωνίας"

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

2. 12-13 Μαρτίου 1993
" Η Ψυχιατρική εκτεθειμένη στην Ψυχανάλυση " " La Psychiatrie au risque de la Psychanalyse" Ομιλητής : Pr. R. Angelergues
Συνομιλητές :
Γ. Αμπατζόγλου,
Δ. Πλουμπίδης

3. 7-8 Μαίου 1993
" Το θέμα της αξιοπρέπειας στην ψυχιατρική πρακτική ' " Le thème de la dignité dans la pratique psychiatrique " Ομιλήτρια :
Dr. H. Chaigneau

4. Αρχές Ιουνίου
"Ψυχαναλυτική προσέγγιση των ψυχώσεων Εισαγωγικές έννοιες" Στρογγυλή τράπεζα με εισηγητές τους :
Χ. Αποστολακέα,
Γ. Κούρια,
Γ. Στεφανάτο
Θα επακολουθήσει σημείωμα - πρόσκληση για
κάθε εκδήλωση.
Θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση.
Ο δεύτερος κύκλος των σεμιναρίων θα καλύψει
την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 1993. Τα
κεντρικά θέματα και το αναλυτικό πρόγραμμα θα
ανακοινωθούν αργότερα.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1993-1994


1. Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 1993 ώρα 8 μ.μ
Θέμα: «Αχρονικότητα του ασυνείδη¬του και χρονικότητα της ανθρώπινης εμπειρίας».
Ομιλήτρια:
Κα Ελένη ΤΖΑΒΑΡΑ,
ψυχολόγος — ψυχαναλύτρια
Συζητητής:
Δημ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ,
Επίκ. Καθηγητής Ψυχιατρικής Παν. Αθηνών

Σάββατο
4 Δεκεμβρίου ώρα 10 π.μ.
Θέμα: «Εμπειρία του χρόνου και
μέση ηλικία. Κλινική του πένθους»
Ομιλητές:
Ε. ΤΖΑΒΑΡΑ,
Α. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ
Συζητητής:
Χρ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑΣ.

Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 1994

ώρα 8μ.μ.
Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 1994

ώρα 10π.μ.
Θέμα: «Κρατώντας ένα ψυχωτικό
παιδί από το χέρι”
« Prendre un enfant psychotique
par la main » Ομιλητής:
Dr. P. DELION
Δ/τής Παιδοψυχιατρικού
Τομέα ANGERS,
Ψυχαναλυτής

3. Παρασκευή 11 Μαρτίου 1994,
ώρα 8μ,μ,
Σάββατο 12 Μαρτίου 1994, ώρα 10π.μ.

Θέμα: «Με αφορμή δύο αυτοκτονίες..»
« Les suicides problématiques »
Ομιλητής: Y. BUIN,
Δ/τής Παιδοψυχιατρικού Τομέα, PARIS.

4. Παρασκευή 15 Απριλίου 1994,
ώρα 8μ.μ. Σάββατο 16 Aπριλίου 1994, ώρα 10π.μ.
Θέμα: «Αίτημα και ψυχαναλυτική
απάντηση» Ομιλητές: Οι ψυχίατροι — ψυχαναλυτές,
Γ. ΚΟΎΡΙΑΣ,
Ε. ΚΟΥΡΙΑ

Σπ. ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ

5. Παρασκευή 13 Μαΐου 1994 ώρα 8μ.μ Σάββατο 14 Μαΐου 1994 ώρα ΙΟ π.μ

Θέμα: «Η βία των συναισθημάτων»
« Traitement de la violence des sentiments »
Ομιλητής: Dr J. COURNUT
Ψυχαναλυτής, Ψυχαναλυτική Εταιρεία Παρισίων.
Στις συναντήσεις με τους ξένους ομιλητές θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή. Για κάθε εκδήλωση θα σταλεί ειδική πρόσκληση


3ος κύκλος (1994-95)

Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1994, ώρα 8μ.μ.

θέμα
: Η επ ιστημονικότητα της ψυχανάλυσης και η επιστημοσύνη των ψυχαναλυτών Ομιλητής: Θανάσης ΤΖΑΒΑΡΑΣ Ψυχαναλυτής - Καθ. Ψυχιατρικής στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 1995, ώρα 8μ.μ.
Θέμα: Ψυχοπαθολογία του παιδιού και θεραπευτικό πλαίσιο
Ομιλητής: Dr. P. DELION
Συζητητής
: Γρηγ. Αμπατζόγλου
Σάββατο 21 Ιανουαρίου 1995, ώρα 10.30 π.μ.
Συζήτηση και κλινικές αναφορές με τον Dr Ρ Delion
Ο Dr P. Delion είναι Δ/τής του Παιδοψυχιατρικού Τομέα Angers, ψυχαναλυτής, Συγγραφέας των βιβλίων : "Psychose toujours" Ed. Scarabée, 1984, Paris, "Prendre un enfant psychotique par la main" Ed. Matrice, 1992, Paris και μόλις κυκλοφόρησε το "Actualité de la psychothérapie Institutionnelle", Matrice, 1994, Paris
Παρασκευή 17 Μαρτίου 1995, ώρα 8.30μ.μ.

θέμα: Το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα
Ομιλητής: Dr. G. BAYLE

Σάββατο 18 Μαρτίου 1995, ώρα 10.30 π.μ.
Εργαστήρι ψυχαναλυτικού ψυχοδράματος Συντονίζουν οι: Δρ G. BAYLE Mme A. PRUDENT
Ο Dr Gérard BAYLE είναι τακτικό μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων, συν — διευθυντής του περιοδικού Revue française de Psychanalyse, συγγραφέας του βιβλίου: Formation au psychodrame analytique, Paris, Dunod, 1988 (μαζί με τους : Ν Amar, I. Salem). H Mme A. Prudent είναι ψυχαναλύτρια της ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων. Διευθύνει ομάδα ψυχαναλυτικού-ψυχοδράματος
Παρασκευή 31 Μαρτίου 1995, ώρα 8.μ.μ.

Θέμα: Η
έννοια της υιικότητας στην ψυχοπαθολογία
Ομιλητής:
Prof. Jean Guyotat
Σάββατο 1η Απριλίου 1995, ώρα 10.30 π.μ.
Συζήτηση μ'αφορμή την κλινική εμπειρία Παρεμβαίνουν: Mme Audras de la Bastie, ψυχαναλύτρια Prof. Jean Guyotat Γρηγ. Αμπατζόγλου Χρ. Αποστολακέας
Η υιικότητα (filiation) είναι όρος της Ανθροπολογίας (ένα σύνολο ατόμων που αναγνωρίζει έναν κοινό πρόγονο) και του Δικαίου (η νομική θέση των απογόνων απέναντι στους προγόνους). Ο Καθηγητής Jean Guyotat εισάγει τον όρο αυτό στην ψυχοπαθολογία, αναπτύσσοντας μια πρωτότυπη προβληματική γύρο απ' αυτόν και ορίζοντας τον ως εξής: οι δεσμοί μέσω των οποίων ένα άτομο βρίσκει τη θέση του στην ομάδα όπου ανήκει σε σχέση με τους προγόνους και τους απογόνους του, πραγματικούς αλλά και φανταστικούς.
Ο Prof. Jean Guyotat είναι ομότιμος καθηγητής ψυχιατρικής του πανεπιστημίου της Λυών 1, συγγραφέας πολλών βιβλίων, μεταξύ των οποίων: - Psychothérapies médicales, Tome I et II, Masson, Paris, 1978 - Mort-Naissance et filiation, Masson, Paris, 1980 - Evénement et psychopathologie, SIMEP, 1985 - Précis de psychiatrie d'adulte (συνυπεύθυνοι: Prof. P. Deniker, Prof. Ther. Lamperière), Masson, Paris, 1990 - Etudes cliniques d'anthropologie psychiatrique, Masson, Paris, 1991

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1996


1. Παρασκευή 1η Μαρτίου 1996, ώρα 20.30 Σάββατο 2 Μαρτίου 1996,ώρα 11
Θέμα: Η μνήμη του ασυνείδητου και η τεχνητή νοημοσύνη.
Ομιλητής: Michel Neyraut, ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας
Παρισίων

2. Παρασκευή 15 Μαρτίου 1996, ώρα 20.30 Σάββατο 16 Μαρτίου 1996, ώρα 11
Θέμα: Θεραπεύειν.
Ομιλήτρια: Nathalie Zaltzman, ψυχαναλύτρια, μέλος της Ψυχαναλυτικής
Εταιρείας Quatrième Groupe.

3. Παρασκευή 26 Απριλίου 1996, ώρα 20.30 Σάββατο 27 Απριλίου 1996, ώρα 11
Θέμα: Θεσμοί, δομές: η επίδραση τους στην κλινική ψυχοπαθολογία.
Ομιλητής: Jean Oury, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, από τους πρωτεργάτες της Psychothérapie Institutionnelle, διευθυντής της κλινικής La Borde.

Στις συναντήσεις με τους ξένους ομιλητές
θα υπάρχει παράλληλη μετάφραση από επαγγελματία μεταφραστή
Για κάθε εκδήλωση θα σταλεί ειδική πρόσκληση8ος κύκλος (2000)

Ομιλητής: Laurence Kahn Ψυχαναλύτρια, APF
Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2000, 20:00, αίθουσα 25

Μεταβίβαση και εικόνιση Διάλεξη στα γαλλικά με διερμηνεία
Η Laurence Kahn, ψυχαναλύτρια, καθηγήτρια φιλοσοφίας, γνωστή από τις εργασίες της σχετικά με την Αρχαία Ελλάδα, μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών N.R.P, και Le fait de l'analyse. Συγγραφέας του βιβλίου la petite Maison de l'âme (εκδ. Gallimard).Πρόγραμμα σεμιναρίων. Μάρτιος – Απρίλιος 2003

14/15 Μαρτίου 2003

Lina Balestiere

Ψυχαναλύτρια, καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Louvain του Βελγίου, αντιπρόεδρος Ψυχαναλυτικής Εταιρίας Βελγίου, Διευθύντρια κέντρου Ψυχοθεραπείας στις Βρυξέλλες
Ο Freud και το θέμα της καταγωγής Freud et la question des origines


28/29 Μαρτίου 2003

Cathie Silvestre
Μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας Quatrième Groupe της Γαλλίας, συγγραφέας πολλών άρθρων στο περιοδικό Topique
Με αφορμή μια κλινική περίπτωση: το παρακείμενο παρελθόν
A propos d’un cas clinique: le passé composé
12/13 Απριλίου 2003

Michael Parsons
Ψυχαναλυτής, μέλος της Βρετανικής Ψυχαναλυτικής Εταιρίας
Η «καρδιά» της ανεξάρτητης παράδοσης Τhe core of the independent tradition
12ος κύκλος (2004)

π ρ ό σ κ λ η σ η
Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Από την ψυχαναλυτική θεωρία στις ψυχιατρικές πρακτικές» τόμος 3ος, που θα γίνει την Παρασκευή 23 Απριλίου 2004, ώρα 20.οο, στο Καφέ του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι επιμελητές της έκδοσης Γρηγόρης Αμπατζόγλου — Χρήστος Αποστολακέας και η συντακτική ομάδα του περιοδικού «Εκ των υστέρων» Τζαβάρας, Ε. Τζαβάρα, Γ. Στεφανάτος, Γ. Κουρίας).

Michel Neyraut
Ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας του Παρισιού
Συγγραφέας των βιβλίων: Le transfert, Les logiques de l'inconscient,
Les raisons de l'irrationnel (éd. puf).

12ème cycle (2004)

Séminaire «De la théorie psychanalytique aux pratiques psychiatriques»
Comité organisateur:
G. Abatzoglou prof, associé de psychiatrie (université Aristote)
Ch. Apostolakeas, psychiatre-psychanalyste
Michel Neyraut
Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de Paris auteur des livres: Le transfert, Les logiques de l'inconscient, Les raisons de l'irrationnel (éd. puf).

Το μυθιστόρημα της θεωρίας Le roman de la théorie
Conférence - Διάλεξη : 21/5/2004, 20:30
Συζήτηση - Débat : 22/5/2004, 10:30
Salle-Αίθουσα 24
Διαδοχική διερμηνεία - Traduction consécutive
Institut Français de Thessalonique: 2A Leoforos Stratou - B.P. 18103, 54007 Thessalonique - Tél. 2310 821 231 - www. ift.gr
Inst Français
Thessalonique


12ème cycle (2004)
Séminaire «De la théorie psychanalytique aux pratiques psychiatriques»
Comité organisateur:
G. Abatzoglou, prof, associé de psychiatrie (université Aristote)
Ch. Apostolakeas, psychiatre-psychanalyste

André Beetschen
ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας της Γαλλίας Psychanalyste, membre de la Société Psychanalytique de France
Ενορμητική επίθεση και αίσθημα ενοχής Attaque pulsionnelle et sentiment de culpabilité
Conférence - Διάλεξη : 22/10/2004, 20:00 Συζήτηση - Débat : 23/10/2004, 10:30
Salle-Αίθουσα 25 Διαδοχική διερμηνεία - Traduction consécutive
Institut Français de Thessalonique, 2A Leoforos Stratou - B.P. 18103, 54007 Thessalonique - Tél. 2310 821 231 - www. ift.gr
Σεμινάριο 2004-2005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Παρασκευή, 8 Απριλίου, ώρα 8.00. Σάββατο, 9 Απριλίου, ώρα 10.30.
Θέμα: «Η μεταβίβαση στους οριακούς ασθενείς»
Ομιλήτρια
: κ. Α. Ποταμιάνου. Διδάσκουσα ψυχαναλύτρια της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας Παρισίων και της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας. Συγγραφέας μεταξύ άλλων του βιβλίου «Ψυχική οικονομία και δυναμική στις οριακές καταστάσεις», Εκδ. Χατζηνικολή.


2005-2006

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2006

Florence Quartier : «Αυτό που είναι ψυχαναλυτικά δυνατόν στα πλαίσια ενός ψυχιατρικού θεσμού»

Η Florence Quartier είναι ψυχίατρος – ψυχαναλύτρια, μέλος της Ελβετικής Εταιρίας Ψυχανάλυσης. Εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης. Διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Συγγραφέας των βιβλίων Schizophrénie Dialogues (PUF, 1999) και Freud clinicien (Doin, 2004)

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2006

Ομάδα εργασίας – παρουσίαση περιστατικού με τη συμμετοχή και της ψυχιάτρου Catherine Liermier (13ο Διαμέρισμα Παρισιού)

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.

Αίθουσα 25


Παρασκευή 17 Μαρτίου 2006

Monique Cournut:

«Η αμφισεξουαλικότητα στην αντιμεταβίβαση».

Η Monique Cournut είναι ψυχίατρος, ψυχαναλύτρια, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας Παρισίων (S.P.P). Είναι συγγραφέας του βιβλίου Féminin et féminité, P.U.F., 1998 και πολλών άρθρων στην Revue française de psychanalyse.

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 18 Μαρτίου 2006

Ομάδα εργασίας

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.Παρασκευή 14 Απριλίου 2006
Catherine Chabert,
«Destins de la perte, πεπρωμένα της απώλειας».

Η Catherine Chabert είναι καθηγήτρια ψυχολογίας (Paris V), ψυχαναλύτρια, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρείας A.P.F., συντάκτρια στο περιοδικό Libres cahiers pour la psychanalyse, συγγραφέας πολλών βιβλίων με τελευταίο το Féminin mélancolique, Ed. PUF Ώρα έναρξης 8 μ.μ. Σάββατο 15 Απριλίου 2006 Ομάδα εργασίας Ώρα έναρξης 10.30 π.μ. Αίθουσα 25 Συμμετοχή: 20 Ε


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007
Εκδόσεις

2007


Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2007

Florence Quartier : «Προοπτικές της αναλυτικής θεραπείας». Με αφορμή την έννοια του ασυνείδητου

Η Florence Quartier είναι ψυχίατρος – ψυχαναλύτρια, μέλος της Ελβετικής Εταιρίας Ψυχανάλυσης. Εργάζεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Γενεύης. Διδάσκει στο Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης. Συνεργάστηκε με τον René Diatkine το έργο του οποίου παρουσίασε στην σειρά των εκδόσεων PUF. Συγγραφέας των βιβλίων Schizophrénie Dialogues (PUF, 1999) και Freud clinicien (Doin, 2004)

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.
Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2006

Ομάδα εργασίας

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007

Gérard Bayle : «Άμυνες και αντιστάσεις του χαρακτήρα».

Ο Gérard Bayle είναι ψυχαναλυτής, πρόεδρος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας Παρισίων (S.P.P.) και μέλος της Εταιρίας Ψυχαναλυτικού Ψυχοδράματος. Συγγραφέας των βιβλίων: Le trésor des phobies, (Paris : PUF, 1999), Epître aux insensés (Paris : PUF, 1998), Paul-Claude Racamier (Paris : PUF, 1997)

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2007

Ομάδα εργασίας

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.

Αίθουσα 25


Παρασκευή 30 Μαρτίου 2007

André Beetschen: «Η αρνητική μεταβίβαση»

Ο André Beetschen είναι ψυχαναλυτής, μέλος της
Association Psychanalytique de France (AFP), επιμελητής της έκδοσης της APF: « Le primitif : Que devient la régression ? », PUF, 2007.

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 31 Μαρτίου 2007

Ομάδα εργασίας

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.


Παρασκευή 27 Απριλίου 2007

Pr. Silla Consoli : «Δερματολογία και ψυχανάλυση: από δέρμα σε δέρμα»

O Silla Consoli είναι καθηγητής ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Παρισιού, Νοσοκομείο George Pompidou και ψυχαναλυτής.

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 28 Απριλίου 2007

Ομάδα εργασίας

Ώρα έναρξης 10.30 π.μ.


Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2007

Gerard Szwec: «Quand on ne peut pas dire non, Όταν δεν μπορούμε να πούμε όχι !»

Ο Gerard Szwec είναι ψυχίατρος – ψυχαναλυτής, μέλος της Ψυχαναλυτικής Εταιρίας Παρισίων και του Ινστιτούτου Ψυχοσωματικής Παρισίων. Έχει σημαντικό έργο στον τομέα της ψυχοσωματικής. Διευθύνει μαζί με τον Claude Smadja το περιοδικό Revue Française de psychosomatique. Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο και έχει εκδώσει τα βιβλία: «La psychosomatique de l’enfant asthmatique» και «Les galériens volontaires» στις εκδόσεις P.U.F.

Ώρα έναρξης 8 μ.μ.

Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2007
Ομάδα εργασίας

Πρόγραμμα 2008

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008

Florence Quartier: «La psychanalyse au coeur du vivant», «Η ψυχανάλυση βρίσκεται στην καρδιά του ζώντος».

Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008

Aleth Prudent-Bayle: «Enfants au psychisme abusé», «Παιδιά που έχουν κακοποιηθεί ψυχικά»

Παρασκευή, 9 Μαΐου 2008

Laurent Danon-Boileau:

«Πρώιμο Οιδιπόδειο, συμβολοποίηση και γλώσσα», «Œdipe précoce, symbolisation et langage».

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008

Στα πλαίσια του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας με την Florence Quartier, την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2008 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθεί το έργο του Φρόυντ «Αναστολή, σύμπτωμα, άγχος».

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2008

Pierre Delion:

"En quoi la psychanalyse reste très actuelle en psychiatrie de l’enfant. L’exemple de l’autisme et quelques autres exemples".

« Η επικαιρότητα της ψυχανάλυσης στην παιδοψυχιατρική: Το ζήτημα του αυτισμού και άλλα παραδείγματα »


Πρόγραμμα 2009

Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009

Διάλεξη της κ. Florence Quartier. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθεί το άρθρο του Freud «Οι παιδικές σεξουαλικές θεωρίες»1.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Διάλεξη του ψυχαναλυτή Gerard Bayle (SPP) με θέμα: «Les clivages dans les psychoses», «Οι διχοτομήσεις στις ψυχώσεις».

Παρασκευή 10 Απριλίου 2009

Διάλεξη του ψυχαναλυτή Baldacci Jean-Louis “La consultation psychanalytique”, «Η ψυχαναλυτική συνάντηση»


Πρόγραμμα 2010

Παρασκευή 16 Απριλίου 2010

Διάλεξη του κ. A. Beetschen με θέμα: «Το αντικείμενο της ζήλιας».

Παρασκευή 21 Μαΐου, 2010

Διάλεξη του ψυχαναλυτή κ. P. Guyomard

Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2010

Διάλεξη του καθηγητή και ψυχαναλυτή Laurent Danon-Boileau

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Διάλεξη της κα. Laurence Kahn με τίτλο: «L’Inconscient du moi: sa fonction pratique dans la conduite de la cure», «Το ασυνείδητο του Εγώ: η πρακτική του λειτουργία στα πλαίσια της θεραπείας».

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2010

Gérard Szwec: «Perspectives actuelles en psychosomatique, Σύγχρονες προοπτικές στην ψυχοσωματική


Πρόγραμμα 2011

Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011

Διάλεξη του Philippe Valon με θέμα: «Μακρόχρονη θεραπεία με ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα ενός εφήβου: κλινική παρουσίαση».

Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Διάλεξη της Françoise Coblence με θέμα: «Fin de cure. Persistance du symptôme?» - «Τέλος της ανάλυσης και το σύμπτωμα επιμένει;»

Πρόγραμμα 2012

Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012

Διάλεξη του κ. Βασίλη Δημόπουλου με θέμα: «Η θεωρία και η κλινική του ναρκισσισμού».Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη Ανάρτηση Αρχική σελίδα
Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Δεν υπάρχουν σχόλια: