ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007

Παρασκευή 26 Ιανουαρίου - Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2007

Florence Quartier :

«Perspectives de la thérapie analytique ». À propos de la notion d’ inconscient

«Προοπτικές της αναλυτικής θεραπείας». Με αφορμή την έννοια του ασυνείδητου».

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου - Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

Gérard Bayle : « Le (s) caractère(s) »

Παρασκευή 30 Μαρτίου - Σάββατο 31 Μαρτίου

André Beetschen: «Η αρνητική μεταβίβαση»

Παρασκευή 27 Απριλίου - Σάββατο 28 Απριλίου

Pr. Silla Consoli :« Dermatologie, psychanalyse, Prothèses : d’une peau à l’autre ».

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου - Σάββατο 3 Νοεμβρίου

Géneviève Delaisi de ParcevalΕκδόσεις

Αναμνηστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: