Εκδόσεις


Περιεχόμενα Τόμου Ι
1. Εισαγωγή Γρ. Αμπατζόγλου - Χρ. Αποστολακέας ................... 9
2. Υποδοχή - Κρίση και Επείγον ή μάλλον Επείγον -
Υποδοχή - Κρίση G. Bâillon ............................................................ 21
3. Οδοιπορικό στην ψύχωση και στα διαθέσιμα μέσα Η. Chaigneau ..................................................... ......... 43
4. Η ψυχιατρική εκτεθειμένη στην ψυχανάλυση
R. Angelergues Συζήτηση με τον R. Angelergues .......................... ......... 63
5. Αξιοπρέπεια και ψυχιατρική πρακτική
Η. Chaigneau Συζήτηση με την Η. Chaigneau ............................. 101
6. Ψυχανάλυση και κοινωνία Κ. Καστοριάδης ................................................... 125
7. Θεσμική Ψυχοθεραπεία: Ένας τομέας στα μέτρα των
αυτιστικών και ψυχωτικών παιδιών P. Delion Διάλεξη του P. Delion και συζήτηση .................... 147
8. Η βία των συναισθημάτων J. Cournut .......................................................... 181
9. Η εφηβική κρίση, η διάσταση της συμπεριφοράς και
δράσης και η απάντηση της κοινωνίας M. Janin-Cournut ............................................... 199
10. Παρεμβάσεις Για την ψυχιατρική που βασίζεται στην ψυχική σχέ­ση με τον άρρωστο Γ. Στεφανάτος ....................................................... 215
11.Αναζητώντας τον καθηγητή Λαμπέρ Θ. Τζαβάρας ........................................................ 221
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τόμου ΙΙ
1. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ - ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΕΑΣ Εισαγωγή 9
2. Pierre Delion Ψυχοπαθολογία τον παιδιού και θεραπευτικό πλαίσιο....... 39
3. Gerard Bayle Μεταβίβαση και ερμηνεία στο ψυχόδραμα ........................ 63
4. Aleth Prudent Ενδείξεις για το ψυχόδραμα. Παιδιά, έφηβοι, ενήλικες.
Ατομικό ή ομαδικό ψυχόδραμα;
....................................... 77
5. Jean Guyotat Σε ποιον ανήκει το παιδί; Το πρόβλημα της καταγωγής .... 103
6. Nathalie Zaltzman Το φυσιολογικό, η ασθένεια και η οικουμενικότητα του ανθρώπου................................................................ 119
7. Jean Oury Οι θεμελιακές έννοιες..................................................... 141
8. Michel Neyraut Η ασυνείδητη μνήμη ως επιστημολογικό όριο.................. 161
9. Patrick Lacoste Φρόυντ και Δαρβίνος: Από το ασυνείδητο ως μνήμη στη μνήμη του ανθρώπινου γένους.................................. 177
10. Serge Tisseron H εικόνα: Από τις αισθήσεις στις λέξεις........................ 201
11. Αννα Ποταμιανου Το άγχος του θανάτου................................................... 229
12. Marilia Aisenstein Σώμα, πόνος, πόθος .................................................... 243
13. Joyce McDougall Σεξουαλική ταυτότητα και δημιουργικότητα................... 259

Εισαγωγή στον Β' Τόμο

Ο δεύτερος τόμος της σειράς Από την ψυχαναλυτική θεωρία στις ψυχιατρικές πρακτικές[1] περιλαμβάνει μέρος του υλικού από το ομώνυμο σεμινάριο κατά το διάστημα 1995-1998. Στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται τα κείμενα τα οποία πρότειναν προς δημοσίευση οι συγγραφείς και αποτελούν είτε πρωτότυπα κείμενα στα οποία στήριξαν την εισήγησή τους (N. Zaltzman, M. Neyraut, P. Lacoste, A. Ποταμιάνου, M. Aisenstein, J. Mc Dougall)· είτε κείμενα τα οποία επεξεργάστηκαν στη συνέχεια με αφορμή τη χειρόγραφη ανακοίνωσή τους (J. Guyotat, S. Tisseron)· είτε, τέλος, ήδη δημοσιευμένα κείμενα τα οποία μας πρότειναν προς δημοσίευση ειδικά για τον τόμο αυτό και τα οποία εμπεριέχουν τα βασικά σημεία των εισηγήσεών τους (G. Bayle, A. Prudent, J. Oury). Στην περίπτωση του P. Delion απομαγνητοφωνήθηκε η εισήγηση και αποδόθηκε στα ελληνικά μαζί με τη συζήτηση. Στον τόμο αυτό δεν περιέχονται αποσπάσματα από συζητήσεις με άλλους εισηγητές, παρόλο που αυτές αποτελούν ένα πολύ ζωντανό τμήμα του σεμιναρίου.

Θα μπορούσαμε λοιπόν να ονομάσουμε «ομιλίες της Παρασκευής» τα άρθρα που συνθέτουν τον τόμο και αποτελούν ένα σημαντικό μέρος του σεμιναρίου, που εκτυλίσσεται συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια στους χώρους του Γαλλικού Ινστιτούτου της Θεσσαλονίκης. Το άλλο μέρος, εξίσου σημαντικό, που το αποτελούν οι πολύωρες συζητήσεις του Σαββάτου, περιμένει ακόμη την έκδοσή του. Και φυσικά ένα πολύ ζωντανό και ενδιαφέρον κομμάτι του, που διαδραματίζεται σε συζητήσεις σε στενότερο και ποικίλο κύκλο κατά τη διάρκεια γευμάτων και περιπάτων, είναι αδύνατο να περάσει στις σελίδες ενός βιβλίου. Ούτε θα έπρεπε εξάλλου να καταγράφεται συστηματικά η χαλαρή και χαρούμενη γνώση.

Οι συγγραφείς-προσκεκλημένοι, γάλλοι ψυχίατροι και ψυχαναλυτές (εξαίρεση αποτελεί η ΄Αννα Ποταμιάνου), κατέχουν εξέχουσες θέσεις στο φάσμα συχνά του γαλλικού ψυχαναλυτικού χώρου, πολύχρονη πρακτική και καταξιωμένο συγγραφικό έργο. Κάποιοι από αυτούς έχουν σημαντική προσφορά στη διεθνή ψυχαναλυτική σκέψη. Καθώς προέρχονται από ένα ζωντανό και με πλούσια θεωρητική παράδοση χώρο, οι βασικές τους θεωρητικές επιλογές που εν πολλοίς καθορίζουν και την πρακτική τους ποικίλλουν, οι ψυχαναλυτικές τους ιδεολογίες (με την έννοια που δίνει στον όρο ο V. Smirnoff) παρουσιάζουν αποκλίσεις, και κατά συνέπεια ο λόγος τους διαφέρει. Αυτό το θεωρούμε ακριβό στοιχείο αυτών των συναντήσεων και βασική μας αρχή. Πέρα από τη δυνατότητα που προσφέρεται στους συμμετέχοντες (και κυρίως σε αυτούς που έχουν μια κλινική πρακτική) να ακούσουν πράγματα που η πρακτική και θεωρητική τους καθημερινότητα δεν τους προσφέρει, πέρα από το ήθος και τον τρόπο της ίδιας της παρουσίασης πολλές φορές, που μπορεί να διαφέρει ριζικά από έναν καθέδρας αυτάρκη και αυτάρεσκο λόγο, αποφεύγεται και ο μονομερής και μονοσήμαντος εθισμός του «αυτιού». Σκεπτικά ερεθίσματα, απορίες, ερωτήματα και ενίοτε ευτυχείς στιγμές κάποιων απαντήσεων που προκύπτουν στη ροή μιας σκέψης που ακούει και βασανιστικά εξελίσσεται. Ας το θεωρήσουμε ως ένα ιδεώδες προς το οποίο επίμονα τείνει το σεμινάριο αυτό. Κάτι σαν ουτοπία, ή ακόμη και αυταπάτη, που έχει όμως οδηγό ρόλο.[1] Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1996.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τόμου ΙΙΙ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Γ. Αμπατζόγλου- Χρήστος Αποστολακέας ............... 9
2. Jean - Claude Rolland Ο εσωτερικός λόγος........................................................ 19
3. Gerard Szwec Σχετικά με μια ακραία κατάσταση της ψυχαναλυτικής
πρακτικής
....................................................................... 43
4. Patrick Miller Ένας ψυχαναλυτής σε ένδεια ........................................ 57
5. Gilbert Diatkine Ταυτότητα και βία.......................................................... 71
6. Laurence Kahn Μεταβίβαση και εικόνιση................................................. 83
7. Michel Tort Η πατρική λύση ............................................................ 101
8. Gerard Bayle Φοβίες και επαναπροσδιορισμοί στην εφηβεία ............ 119
9. Jean-Luc Donnet Η ψυχαναλυτική συνέντευξη ........................................ 139
10. Patrick Guyomard Έρευνες για την ψυχική υγεία σήμερα ......................... 153
11. Γιώργος Κουρίας Αίτημα και ίαση.............................................................. 181
12. Δημήτρης Πλουμπιλης Η επίδραση του γεγονότος στον ανθρώπινο ψυχισμό . . 195
13. Δημήτρης Πλουμπίδης Υπάρχει ψυχιατρική θεωρία; Από την ψυχιατρική θεωρία
στις ψυχαναλυτικές πρακτικές
205
14. Σπύρος Μητροςυλης Αίτημα και ψυχαναλυτική απάντηση. Ψυχαναλυτική
απάντηση και πλαίσιο. Ψυχαναλυτική απάντηση εκτός
πλαισίου;
213
15. Χρήστος Αποστολακέας Για τον Κορνήλιο Καστοριάδη 225

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007


Αναμνηστικό

Δεν υπάρχουν σχόλια: